ABDURRAHMAN ÖRNEK ornekabdurrahman@gmail.com

ÖĞRETMENLİK SADECE BİR GÜN DEĞİLDİR?

24 Kasım 2018 Cumartesi 05:54

Öğretmenler insanlık tarihinin başladığı günden beri insanları eğitme, insanlığı ise ihya ve inşa etme çabasıyla binlerce yıldır bu mesleğin kutsiyetini yerine getirmişlerdir. İnsanlık tarihi de devam ettikçe bu kutsal görevi yerine getirmeye devam edeceklerdir. Bütün güçlü toplumların ve medeniyetlerin tarihinde her zaman öğretmenlerin çabası ve rolü görülmüştür.  Yer yüzünde yaşamış ve yaşayan hiçbir insan topluluğu öğretmenler kadar toplumun düzenini ve ahengini korumamış ve yüceltmemiştir. Buradan hareketle öğretmenlerine değer ve itibar vererek yücelten bütün toplumlar kalkınmış ve gelecek kuşaklarını koruma altına almışlardır. Çünkü öğretmenler kültürü, tarihi, medeniyeti ve medeni kalmayı kuşaklara aktaran gönül elçileridir. Öğretmenlerini değersizleştiren bütün topluluklarda ise yıkım ve kuşaklar arası yok oluşlar kaçınılmaz olmuştur.

Öğretmenler günü ile ilgili kendisi de bir öğretmen olan merhum Nurettin TOPÇU’nun “Maarif Davamız” isimli kitabından birkaç pasajı aktarmak istiyorum.  Milletimizin ruhi temelleri olan İslam’da peygamber ilk muallimdi. Öğreten o, inandıran o, yürüten o idi. Devlet ve okul  işlerini birleştirmiş devleti mektep haline getirmiştir.  Yetişmesini dilediğimiz muallim, memleketin beklediği hakiki ve büyük inkılabı yapacak insandır.  Öğretmenler ilkokul çağlarından başlayarak özellikle edebiyat, felsefe, tarih gibi kültür derslerinin dünya hayatında rol yapmaya hazır olan genci, kâinat karşısında kendine mahsus görüşlere sahip bizzat kendisi için hayat kaideleri yaratabilen, bir bütün insan olarak yetiştirmesi lazımdır. Muallim ruhlar sanatkardır. Hiç işlenmemiş ruhlar üzerinde bunun lüzumunu daha açık bir şekilde görüyoruz.  Medeniyetler öğretmenlerle kurulmuştur. İstiklal harbimizde cepheye sırtında gülle taşıyan köylü kadın kadar, istilanın acısını damarlara aşılayan muallimler olmuştur.  Her devrin idealizmini yaşatan alimlerdir. Selçukluları Selçuklu yapan başlarında bulunan Nizamülmülk gibi bir muallimdir. Bizim bütün tarihimiz, öğretmenlerin yükseltildiği devirlerde, şan ve şerefle medeniyet ve ahlakın zirvelerine tırmanmış, muallimin alçaltıldığı devirlerde ise uçurumlara yuvarlanmıştır. Her şeyden evvel muallim hayatımızın sahibi olmaktan ziyade sanatkarıdır. Kullanıcısı değil yapıcısıdır.  Seyircisi değil aktörüdür.  O en doğru en güzel hayat örneğini yapar, hazırlar ve bize sunar,  biz de onu yaşarız.  Muallim geçeceği yol bütün engellilerle örtülü olduğu halde, buna tahammül etmesini bilen, tahammül etmesini seven idarecidir. Tahammülsüzlüğün, şikâyetin başladığı yerde muallimlik davası biter. Muallimlik sevgi işidir,  ruh sevgisidir. Ruhun ulvi olan isteklerine nefsinden her şeyi feda eden, sevgili ferdi ulaştırdığı örnek insan mertebesidir. Muallim hepimizin her an muhtaç olduğu doktordur. İman ve anlayışla hastaları tedavi eder, ruhlarımıza sunar ve hakikat aleminden haberler verir. Muallim insan olan varlığımızı alır, ona safsızlık dünyası olan ruhi hayat istasyonlarında yol alacak kudret'in ve değerlerin aşısını yapar. Yani sadece muallim bizim bütün ruh yapımızın sanatkarıdır. Sahip olduğu mesuliyetle içimizde en fazla hür olan insandır. Çünkü mesuliyetimiz hürriyetimizin kaynağıdır. Maarif demek muallim demektir.  Milli Eğitim Bakanlığı sadece onu düzenleyici bir araçtan başka bir şey değildir. Kitap, program, imtihan ve bütün öğretim meselelerini çözümleyecek olan bir milletin muallim ordusudur. Hür olmayan muallim muallim değildir. Öğretmenler sadece bir gün öğretmen değildir,  yılın her günü öğretmendir. Öğretmenlere bütün kurumlar nezdinde yeniden itibar tesis edilmelidir.  Tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun.

YORUMUNUZU YAZIN ...