LİSE TERCİHİNDE İMAM HATİP SEÇMEK – YAZMAK ZORUNLU MU?

LGS heyecanı sona erdi, LGS tercih kılavuzu yayımlandı. Öğrenci ve veliler şimdi de tercih heyecanı yaşıyor. Tercihler sırasında ise ortaya atılan “LGS tercihlerinde imam hatip lisesi seçmek ya da yazamak? iddiası kafaları iyice karıştırdı. Peki LSG – lise tercihlerinde imam hatip seçmek ya da yazman zorunlu mu? İşte cevabı….
04 Temmuz 2018 06:40

Binlerce öğrencinin ter döktüğü LGS sona erdi. Sınavdan kısa süre sonra ise LGS tercih kılavuzu açıklandı. LGS tercih klavuzunun açıklanmasından sonra ortaya atılan bir iddia ise kafaları karıştırdı. İddiaya göre LGS tercihlerinde imam hatip lisesi seçmek ya da tercihe yazmak zorunlu… Peki gerçekten de öyle mi? LGS tercihlerinde imam hatip lisesi seçmek tercih kılavuzuna imam hatip yazmak zorunlu mu?

LGS TERCİHİNDE İMAM HATİP SEÇMEK ZORUNLU MU?

Merak edilen soruların cevabı ise LGS tercih kılavuzunda gizli. Tercih kılavuzunun ilgili bölümünde imam hatip lisesi tercihi yapmanın zorunlu olduğu yönünde bir bilgi paylaşılmıyor.

İşte tercih kılavuzundaki ilgili bölüm:

TERCİH İŞLEMLERİ

a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri
için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.
b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya
herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler
mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
c) Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel
yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci
Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci
Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini
tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.
d) Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan
Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava
girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak
üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.
e) Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih
yapacaklardır. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek
kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı
okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi)
en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini
yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan
okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul;
Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 15 okul
tercihinde bulunabilecektir. Öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu
Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.
f) Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı
açılmayacaktır.
g) Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;
Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. 
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında
yer alanlar okulları belirtir.
Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu
Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan
okulları belirtir.
ğ)Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4
(dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en
fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için
de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.
h) Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine
yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı
tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler,
yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla
3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi,
Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul
seçilebilecektir.
ı) Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas 4’üncü nakil başvuru döneminde
“Meslekî Eğitim Merkezleri”ni de tercih edebileceklerdir.
i) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet
adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 02-13
Temmuz 2018 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
j) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini
öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği “Yerleştirme Tercihleri İçin
Ön Çalışma Formu EK-1” e bağlı kalarak veli adına yapacaktır (13 Temmuz 2018 saat 17.00’ye
kadar).
k) Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrenciler tercihlerini, bu
kılavuzun “Genel Açıklamalar” bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapacaklardır.
l) Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018, 13-17 Ağustos
2018, 27-31 Ağustos 2018 ve 03-06 Eylül 2018 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar
yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde
bulunabileceklerdir.
m)Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına
kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.
n) Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın
herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecektir.
o) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa
her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı
anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi
için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun
düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen
öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.
ö) Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve
eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden
ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.
p) “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1” veli tarafından doldurulup
imzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra
iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda
saklanacaktır.
r) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile
https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri
süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.
s) 02-13 Temmuz 2018 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
koordinasyonunda oluşturulan tercih danışmanlığı komisyonları tarafından talep eden öğrencilere
tercih danışmanlığı hizmeti verilecektir.
ş) Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık
öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

Kaynak: HaberTürk

HABER TÜRK

ÇOCUK GZETESİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #